پرستو های افغانستان

دو سال ابتدای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان همراه بود با تجربه ی حضور در یکی از مدارس ابتدایی دولتی .دبیری ریاضی میخواندم با این حال در مدرسه با بچه ها ورزش داشتم. تجربه های بسیاری کسب کردم و لذت میبردم. یکی از ویژگی های مدارس دولتی حضور دانش آموزان افغانی در آن هاست. در تمامی کلاس ها برخورد بچه ها برایم حائز اهمیت بود. اختلاف هایی از باب تفکر برتری نژادی به چشم میخورد که گاهی به خانواده هم سرایت داشت و یا از خانواده ها نشات می گرفت. بعضی خانواده ها در مدرسه حضور پیدا می کردند و خواستار این بودند که در کلاس فرزندشان اتباع حضور نداشته باشند. از خودم می پرسیدم که اگر به جای افغانستان از کشور های اروپایی در کلاس حاضر بودند آیا باز همین رفتار ها تکرار می شد ؟ و یا بلعکس ؛ خانواده ها با اصرار و خواهش خواستار حضور فرزندشان در آن کلاس بودند؟ وقتی بچه ها زمانی آزاد برای ورزش پیدا می کردند این اختلاف ها بروز پیدا می کرد . دو تیم می شدند و به قول خودشان ایران ، افغان بازی می کردند. خودم هم ورزشی بودم و با بچه ها بازی می کردم . در این اوصاف وقتی چنین شکافی را میدیدم خودم را بازیکن آزاد اعلام می کردم . بچه ها هم میدانستند که بازیکن آزاد یعنی توپ دست هر تیمی باشید آقا سید با آنهاست . من را اینچنین صدا می کردند . بازی که شروع می شد افت و خیز زیادی داشت . گاهی اختلافی هم بینشان در میگرفت که وساطت میکردیم و رفع میشد. با این حال تلاش میکردم که نتیجه پایانی با هر تعداد گلی که زده میشد مساوی تمام شود . فکر میکردم این بدست آوردن تساوی تنها کاری است که از دستم بر میامد. فکر میکردم که این تساوی در ذهنشان باقی خواهد ماند . بعد از بازی هم از آنها میخواستم کنار هم بایستند و عکس یادگاری بگیریم. زبان مشترک ، فرهنگ مشترک ، تاریخ مشترک و دین مشترک عوامل مهمی بود که نمی توانستم از آنها صرف نظر کنم. ادبیات دینی ما پر است از رهنمود هایی از این جنس .همواره به یاد دارم که برتری افراد به تقوایشان بستگی دارد نه پوست و رنگ و نژادشان.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

"آقا سید"

آدمی زاد اسیر خویشتن است و تا به سفر نرود از عالم خویش با خبر نمی شود. و به راستی در زیر این آسمان پر ستاره خداوند چه شگفتی هایی نهفته است!حالا ما آقا سید را شناخته ایم و شما هم او را شناخته اید. اما فکر می کنید که در سراسر ایران چند نفر از این آقا سیدها داریم؟ شهید آوینی

/ 0 نظر / 22 بازدید