گیتی

بسمه تعالی •

▫️#یادداشت_فیلم 

#گیتی

مشکل گیتی همانطور که از اسم اش پیداست مشکل امروز جهان بشریت است. جهانی که ساحت انسانی خود را از دست می دهد و با "سرعت و تغییر" که دو ویژگی این عصر است رو به نابودی گام بر می دارد. مارکوزه در کتاب انسان تک ساحتی معتقد است پیشرفت فنی تکنولوژی در جامعه به جای این که به آزادی و تسلط انسان بر طبیعت منتهی شود به عاملی در بهره کشی بیشتر انسان ها تبدیل شده است. از نظر او انسان دارای یک بعد ماشینی شده و ابعاد دیگر شخصیت انسان از بین رفته است. اخلاق، زبان ، فرهنگ ، هنر و عواطف همه از حاکمیت تکنولوژی متاثر گردیده اند و در نتیجه حقوق و آزادی های فردی از مفهوم سنتی گذشته ، دوری جسته و جای خود را به فرهنگ مادی سپرده است. آوینی در توسعه و مبانی تمدن غرب پدیده مصرف گرایی را مطرح می کند. او اشاره دارد که نظام سرمایه داری روحیه مصرف گرایی را ایجاد می کند و ضریب می دهد. این سوال را از آقایانی که منادی توسعه اقتصادی هستند می پرسد . آیا انسان باید الگوی مصرف خویش را با توجه به نیاز های حقیقی خویش انتخاب کند؟ یا خیر .باید به حرص و آز و ولع خود برای تمتع هر چه بیشتر میدان رشد دهد؟ درون سوالی که آوینی مطرح می کند بحث اختیار و انتخاب نیز نهفته است. حال باید از منادیان آزادی پرسید چقدر در انتخاب های خود آزاد هستند؟ آیا انتخاب امروز بشر مبتنی بر تفکر و اراده است و یا عوامل دیگری در انتخاب اثر گذارند؟ 

فیلم مشکل گیتی موضوع مهمی را بررسی می کند اما نمی توان توقع یک فیلم خوش ساخت را داشت. فیلم بین کمدی و درام اجتماعی پاس کاری می شود و مخاطب نمی داند باید روی کدام محور متمرکز باشد. داستان قوی پرداخته نشده است که مخاطب بخواهد گره آن را باز کند . هر چند بعد از تماشای فیلم فراموش نکنیم مشکل گیتی ، مشکل گیتی است.

📅سه شنبه ۹ مرداد ۹۷

📝سید مجتبی طباطبایی

/ 0 نظر / 16 بازدید